Szolnoki Szakképzési Centrum

Menza


  1. szeptember 1-től amennyiben a tanuló betegség, vagy egyéb ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe a gyermekétkeztetést, a szülő/törvényes képviselő azt az intézményben a menza@palfy-vizugyi.hu kizárólag email-ben tudja bejelenteni.

Csak az ebédelhet, aki előzetesen leadta étkezési igényét. (Előző nap 8.00 óráig fogadunk lemondást.)

Az ebéd ára: 387,- Ft/adag

(Az ebéd befizetése – kiírás szerint –  minden hónap közepén  (2 nap), pótbefizetés (1 nap) egy hét múlva.

A tanulók az ebédet étkezési kártyával veszik igénybe.

Az osztályból egy tanuló (EBÉDFELELŐS) veheti át az ebédjegyeket, és ő osztja szét a társainak, hiányzása esetén kérem a helyettes megnevezését is.

Az étkezési adatlapot az első tanítási napon szíveskedjenek magukkal hozni.

Normatív kedvezményre jogosult (100 %):

–         nevelésbe vett

–         utógondozott

Normatív kedvezményre jogosult (50 %):

–         rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

–         tartósan beteg vagy fogyatékos

–         három vagy többgyermekes családban él.

Az igénylőlapot 2 példányban az első tanítási napon megkapják a tanulók, melyet szeptember 4-ig kell az intézménybe visszajuttatni.

Az igénylőlapot abban az esetben is vissza kell küldeni aláírással ellátva, aki nem veszi igénybe az étkezést, ugyanis így nyilatkozik, hogy étkezést nem kér.

(Kollégisták a kollégiumban kapják meg a nyilatkozatot, ott kell kitölteniük!)

Tájékoztató,Nyilatkozat (docx)