Szolnoki Szakképzési Centrum

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztató


Kedves Szülők!
Amennyiben a tanuló betegség vagy más ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe a gyermekétkeztetést, a szülő/törvényes képviselő köteles azt az intézményben lemondani.
A tanulói menzát csak és kizárólag írásban lehet lemondani a menza@palfy-vizugyi.hu e-mail címen.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a távolmaradás tényét, várható időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újra  a gyermekétkeztetést.
Az adott napon az ügyintéző felé 15.00 óráig jelzett lemondásokat már a következő napon figyelembe tudjuk venni, így másnaptól a távolmaradás idejére a térítési díjat nem kell megfizetni. Amennyiben a bejelentés 15.00 óra után érkezik meg, a lemondást követő második tanítási napon tudjuk figyelembe venni és a térítési díj megállapítása során igénybe venni.
Abban az esetben, amikor az online oktatásra áttérnek a tanulók a menza- ki és bejelentést automatikusan elvégezzük, a tanulókat menzáról kihúzzuk, és ha újra jelenléti oktatásban folyik tovább a tanítás, akkor automatikusan megtörténik a tanuló menzára történő bejelentése.