2021-06-22

Tájékoztató a központi felvételi vizsgadolgozatok megtekintéséről

A megtekintés időpontja:

2021.január 29. 8.00 – 16.00

Helye:            Szolnoki SZC Pálfy – Vízügyi Technikum

                          Szolnok, Tiszaparti sétány 2 – 3.

 

  • A megtekintés névsor szerint beosztva a földszinti termekben történik. Az iskola bejáratánál az intézmény dolgozói engedik be a szülőket, tanulókat a járványügyi szabályokat betartva, szakaszosan. Kérjük, hogy legyenek türelemmel.
  • Az iskola területén tartózkodni csak a szájat és az orrot eltakaró maszkban lehetséges.
  • A kijavított dolgozatokról saját telefonnal fényképet lehet készíteni. Ezek után kérjük, hogy a szülők, tanulók azonnal hagyják el az iskola épületét.
  • A felvételi eredményét közlő értékelő lapot a tanuló, szülője a megtekintéskor veheti át, illetve az iskola 2021. február 8-áig postai úton továbbítja a felvételiző iskolájának.
  • A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap, február 1. hétfő 16.00 óráig írásban adhatja le. A formanyomtatvány a innen letölthető. A kitöltött, aláírt dokumentumot a Pálfy – Vízügyi Technikum portáján lehet leadni, illetve beszkennelve elküldeni a titkarsag@palfy-vizugyi.hu email címre.

Észrevételt csak a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén lehet tenni. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.