Fényképek

Vízmintavétel a Zagyva mentén

 

Diákjaink számára kiemelten fontos a környezetvédelem. Ennek érdekében tanulmányokat készítenek időnként a környezeti elemek (talaj, víz, levegő) állapotának felmérése érdekében. A fotókon éppen a Zagyva mentén több helyszínen történt mintavétel és elemzés látható.

 

Tiszai hajózás

Néha jól esik az iskola falai közül kimozdulva hajókázni egyet. Iskolánk osztályai változatos szabadidős programokon vehetnek részt.

 

 

Tisza élővilágának emléknapja

 

A Tisza változatos élővilággal rendelkezik. Minden évben egy-egy szál virág vízbe dobásával szoktak diákjaink megemlékezni ezen napon.

2001. január 31-én a Szamos felső folyásának vízgyűjtő területén működő román-ausztrál tulajdonú Aurul nevű bányavállalat cianiddal és nehézfémekkel szennyezte a Szamos és a Tisza folyókat Romániában. A szennyeződés február 1-12. között vonult le a Tiszán ökológiai katasztrófát okozva a folyó élővilágában. A magyar országgyűlés erre emlékezve 2000. június 16-án elfogadott határozatának 10. pontjában február 1-jét a TISZA ÉLŐVILÁGÁNAK EMLÉKNAPJÁvá nyilvánította.

 

Te Szedd!

Minden évben vállalnak az iskolai diákjai közül többen is önkéntes szemétszedést. Erre jó lehetőséget biztosít a TeSzedd! akció. A szemétgyűjtéshez és tároláshoz biztosítanak kesztyűt, zsákot a program szervezői. Az idei tanévben a 9. évfolyamos környezetvédelem és vízügy ágazatos diákjaink vállaltak szemétszedési feladatot. Az iskola Tanműhelyének környezetében történt a szemét összegyűjtése.

 

 

Szolnoki szennyvíztisztító mű üzemlátogatás

Vegyész ágazatos diákjainkkal meglátogattuk a szolnoki Szennyvíztisztító Művet. Ez az üzemlátogatás kapcsolódik is a szakmájukhoz illetve a környezeti nevelés egyik jó eszköze az üzemlátogatás.

 

 

Szakmák éjszakája

 

Minden évben megrendezésre kerül a Szakmák éjszakája, amely egy országos rendezvény. A rendezvény keretein belül az iskola szakmacsoportjai bemutatják munkájukat az érdeklődők számára. A programon bárki részvétele lehetséges és ingyenes.

 

 

Szakmai nap a tanműhelyben

 

A Fenntarthatósági Témahéten került megrendezésre az idei tanév Szakmai Napja, amely napon az iskola diákja a Tanműhelyben megismerhették a különböző szakmacsoportok feladatait, érdekességeket tudhattak meg. Iskolánk tanárai mellett meghívott vendégelőadók tartottak színvonalas előadásokat, foglalkozásokat. Több előadás is foglalkozott a környezetvédelemmel.

 

Pedagógus továbbképzések

 

Pedagógusaink továbbképzéseken vesznek részt. A továbbképzések témái az utóbbi időben a diákok korai iskolaelhagyásának csökkentése, illetve a tehetséggondozás köré csoportosultak. A továbbképzések során sok újfajta módszert ismertek meg a kollégák.

 

Nagyvisnyói környzetettudatos tábor

A közösségfejlesztés és a lemorzsolódáscsökkentés érdekében tett intézkedések közé tartozik a nagyvisnyói környezettudatos tábor megszervezése. A diákok zöld övezetben, kikerülve a városi környezetből élvezhetik a friss levegőt és a sportprogramok, játékok sokféleségét. A tábor alatt kerékpártúrák, sorversenyek, erdei túrák stb. vannak.

 

 

 

Pályaorientációs tevékenységek

 

Az intézmény hatékony működésének egyik alapfeltétele, hogy jó képességekkel bíró és tanulni vágyó ifjú diákokat taníthassunk. Az ezen cél érdekében tett fontos intézkedések közé tartozik a szakmacsoportok bemutatása. A vegyész, környezetvédelem, vízügy ágazatban mindig kevesebb 8. évfolyamos jelentkező van, ezért itt a legnagyobb feladat a diákok csalogatása. A tanév során sok rendezvény szól a pályaválasztás előtt álló fiataloknak.

 

 

Környezetvédelem, vegyész, vízügy ágazat munkája

Az intézményünkben minden szakmacsoport törekszik a környezettudatos viselkedés, attitűd kialakítására. A vegyész, környezetvédelem, vízügy ágazatban a leghatékonyabb ez a tevékenység, ugyanis maguk a szakképzési kerettantervek írják elő olyan tantárgyak oktatását, ahol a diákok észrevétlenül is attitűdformáláson esnek át a képzés közben. A vegyész ágazatban tanulók például minden esetben megfelelő edényzetben gyűjtik a veszélyes hulladékot (lefolyóba nem önthető vegyszerek). A leendő munkahelyükön már ezt természetesnek veszik, és így is hozzájárulnak a környezetünk védelméhez. A környezetvédelem és vízgazdálkodás ágazatban pedig folyamatosan a környezeti elemek állapotát vizsgáló módszerekkel foglalkoznak a diákok (víz-, talaj-, levegővizsgálat).

 

 

Karácsonyi kézműves szakkör

 

Minden karácsony előtt megszervezzük azt a szakkört, ahol a diákok egyedi ajándékot készíthetnek szeretteiknek. Ezek az ajándékok leginkább otthonról hozott alapanyagokból készülnek, ezzel is csökkentjük a hulladék mennyiségét. A közös ajándékkészítés során zene is szól és jól szokták érezni magukat diákjaink.

 

 

Euroskills 2018 versenyen való látogatás

 

Az idei tanévben az iskolánkból több diák is lehetőséget kapott arra, hogy eljuthasson a világhírű Euroskills versenyre. A versenyen különböző szakmák mérhetik össze tudásukat, felkészültségüket. A rendezvénynek a Hungexpo biztosította a helyszínt, ahová különvonattal jutottak el diákjaink két kollégánk kíséretével.

 

 

Erdei iskola programok

 

Ha jön a jó idő, akkor a diákjaink is vágynak az iskolapad fogságából a természetbe. Éppen ezért erdei iskolai kirándulásaink mindig zöld övezetben, friss levegőn lévő helyszíneket céloznak meg.

Voltunk Aggteleken, Jósvafőn, Varbócon, a Lázbérci víztározónál, Sárospatakon, Kassán és még sok szép helyen.

 

 

Drámapedagógiai foglalkozások

 

Intézményünkben fejlesztő pedagógus dolgozik, aki minden tanévben több alkalommal is szervez a diákoknak drámapedagógiás foglalkozásokat. Ezeken a foglalkozásokon mindig nagy örömmel vesznek részt diákjaink, ahol jobban megismerhetik társaikat, és egy szorosabb, együttműködőbb közösség alakulhat ki.

 

 

Diákjaink különböző diákkonferenciákon való részvétele

 

Szinte mindegyik ágazatunkból volt már résztvevő diák valamelyik Diákkonferencián. Ezek a konferenciák komoly kutatómunkát igényelnek. A diákok komplex látásmódját nagyon jól fejlesztik ezek a felkészülések. Legkedveltebb konferenciák a Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia és a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kara által szervezett Tudományos Diákköri Konferencia.

 

 

Curie Kémia és Környezetvédelmi Emlékverseny

 

A Curie Kémia és Környezetvédelmi Emlékverseny évről évre megrendezésre kerül. Az idei tanévben a verseny több fordulójának is intézményünk biztosított helyszínt. Mivel a résztvevő diákok motiváltak a természettudományos tantárgyak iránt, ezért kémiai kísérleteket mutattunk be  nekik és felkészítő tanáraiknak. A kísérletek közül a cseppfolyós nitrogénnel végzett kísérletek nyűgözték le a résztvevőket leginkább.

 

 

Egészségvédelem is fontos szerep diákjaink életében

 

Diákjaink a testnevelés szakos pedagógusok közreműködésével mindig nagyon szép eredményeket érnek el, és nem utolsósorban jól érzik magukat a sportolás közben. Intézményünk mindig biztosít teret a sportversenyeknek, az intézményben Diák Sportegyesület is működik. Délutánonként sportolási lehetőség is van a diákoknak szakkör jelleggel. A diákok nagy örömmel használják ki az iskolánk tornatermében található mászófalat, szeretnek tollasozni, kosárlabdázni, focizni stb.

 

 

A fenntarthatósági témahét keretében szervezett angol fordítóverseny

 

Úgy gondolták a nyelvi tantárgyakat oktató pedagógusaink, hogy a tantárgyak közötti koncentrációt erősítve ötvözik a diákok nyelvi készségeinek a fejlesztését a fenntarthatóság, környezetvédelem témák ismereteinek bővítésével. A fordítóverseny során fenntarthatósággal, környezetvédelemmel kapcsolatos szövegeket kellett a résztvevőknek lefordítani.

 

 

Ballagó diákjaink faültetése

 

Minden tanévben hagyományszerűen a végzős évfolyamok diákjai fát ültetnek Szolnokon. A diákok ezzel hozzájárulnak a környezetvédelemhez, a levegőtisztaság-védelemhez.

 

 

Zölden jobb mozgalom

 

A Zölden Jobb mozgalom lényege az volt, hogy 2019. május 31.-én minden magyarországi intézmény diákja, dolgozója zöld színű pólót viselt. Az eseményhez tehát így lehetett csatlakozni, amelyről az elkészült fotókat közösségi médiában volt szükséges megosztani a következő hashtaggel ellátva: #zöldenjobb. A mozgalom célja, hogy a diákok és tanáraik, valamint az iskola dolgozói igazolhassák környezettudatos magatartásukat, illetve kifejezhessék a környezetvédelem iránti elkötelezettségüket.