Iskolánk története

Alapítás:

Az iskolát hivatalosan 1972. június 9-én adták át, az épületet magát már 1971. augusztus 1-jén. Előtte egy évvel jött létre az iskola igazgatósága és tantestülete, mintegy szervezetileg is kiszakadva az eddig helyet és termeket biztosító Tiszaparti Gimnáziumból. Ez a két intézmény sok szállal kapcsolódik egymáshoz: nemcsak az épületek hasonlósága okán, hanem azért is, mert az szakközépiskola elődjének is tekinthető első szakközépiskolai osztályok (szervetlen vegyipari, szabályozástechnikai és géplakatos) képzése már az 1964/65-ös tanévben megindult – akkor még a gimnázium épületében.

A megyeszékhely népessége ebben az időben rohamosan növekedett, egymás után épültek illetve bővültek a különböző ipari üzemek, s ezért mindenképpen szükség volt a város szakoktatásának fejlesztésére abból a szempontból, hogy jól képzett, középvezetői feladatokat is ellátni képes diákokat adjon az iparnak.

Az épület:

Az iskola helyszíne, a Tisza-part egyszerre áldás és átok: tavaszonként (időnként ősszel is) ez a békés folyó többszörösére duzzad, fenyegeti a várost, egyben az iskolát is. Az épületet több alkalommal csak a diákok segítségével sikerült megmenteni.

A Magyar Géza építészmérnök tervei alapján megépült iskola nemcsak a már többször említett Tiszapartihoz hasonlít, hanem a Fiumei úti általános iskolához is, hiszen nem sokévnyi eltéréssel épültek. Az „A” szárny a Tiszára néz, délfelé nyíló ablakokkal. A „B” szárny a konyhát, a tornatermet és a műhelyeket foglalja magában. Ennek a szárnynak a gerincét az aula adja a fölötte lévő galériával, amely így alkalmas a különböző iskolai rendezvények megtartására. Az iskola mai arculata véglegesen a 70-es évek közepére alakult ki, a műhelyek és szaktantermek berendezéseinek helyére kerülésével.

Továbbtanulás:

Hosszú évek óta a legjobb szakgimnázium a Pálfy- Vízügyi a megyében a továbbtanulási mutatók tekintetében. Az iskola vezetése kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a tőlünk kikerülő tanulók többsége folytassa valamilyen szinten a tanulmányait, akár rögtön az érettségi után, vagy a technikusi képesítés birtokában. A vegyészeknél magától értetődő a Pannon (Veszprémi) Egyetem vagy a Szegedi Tudományegyetem. A műszerészeknél a legkedveltebb és leginkább megcélzott intézmények az egyetemek közül az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara vagy a Budapesti Műszaki Egyetem.
Az utóbbi néhány évben egyértelműen favorit a műszaki informatika illetve műszaki menedzser szak. A Pálfy- Vízügyi oktatásának sokoldalúságát jelzi, hogy mindig akadnak humán pályára tévedők, így diákjaik közül néhányan közgazdásszá, jogásszá, szociológussá, művészettörténésszé, tanárrá is válnak.