Képzéseink

VEGYÉSZ ÁGAZAT

A 9-12. évfolyamokon a vegyész ágazatnak megfelelő programmal szakmai alapozás történik és felkészítés az érettségivel megszerezhető vegyipari rendszerkezelő szakképesítés megszerzésére. A diákok képet kapnak arról, hogy milyen feladatok, lehetőségek várnak a vegyipar területén a szakemberekre.

A vegyész ágazatban érettségizett tanulók egy év alatt szerezhetnek vegyésztechnikus oklevelet. A technikusi oklevél birtokában elhelyezkedhetnek a vegyipari, kőolajipari, műanyagipari, gyógyszeripar, élelmiszeripari területen termelési, minőségellenőrzési, folyamatirányítási munkahelyeken. A vegyésztechnikusokat a vállalati kutató- és üzemi laborok, kémiai, biológiai, vízügyi, egészségügyi, környezetvédelmi, élelmiszeripari, gyógyszeripari laboratóriumok is várják.

Az érettségi, de még inkább a technikusi oklevél megszerzése után tanulóink jó eséllyel kerülnek be szakirányú felsőoktatási intézményekbe, és ott igen nagy arányban szereznek felsőfokú végzettséget, vegyész, vegyészmérnök, anyagmérnök, környezetmérnök, biomérnök oklevelet.

A szakképesítés azonosító száma: 54 524 03
Szakképesítés megnevezése: Vegyész technikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 8. Vegyipar
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XV. Vegyész
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 55%

Gyakorlati képzési idő aránya: 45%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 • 5 évfolyamos képzés esetén: a 11. évfolyamot követően 140 óra
 • 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

KÖRNYEZETVÉDELEM ÁGAZAT

Ágazatunkban olyan természettudományos és műszaki ismeretek elsajátítása történik, amely lehetővé teszi a tanulók számára a környezeti problémák megismerését, egyben megoldását.

9-12. osztályban a szakmai alapozó tantárgyak keretében (környezetvédelem, környezettechnika, biológia, analitika, hulladékgazdálkodás stb.) megismerkednek a tanulók a természeti és épített környezet sajátosságaival, a leggyakoribb környezetkárosító hatásokkal. Szakmai gyakorlatokon (jól felszerelt laboratóriumokban) és terepi mérések során (korszerű eszközpark segítségével) képessé válnak tanulóink a környezet állapotának meghatározására, az emberi tevékenység környezeti hatásainak felismerésére, mérésére.

 1. osztály végén, a szakmai érettségi keretében Hulladékfelvásárló és gazdálkodószakképesítést is szerezhetnek tanítványaink. Szakképző évfolyamon tanulóink csak a szakmát tanulják. A végzett környezetvédelmi technikusok további féléves képzés során szaktechnikusi oklevelet szerezhetnek (természetvédelmi szaktechnikus, hulladékgazdálkodó szaktechnikus stb.).

A gyakorlatorientált képzés eredményeként végzett tanulóink könnyen be tudnak illeszkedni a szakirányú munkahelyi és felsőoktatási környezetbe.

A 13. évfolyamon megszerezhető technikusi végzettség:

A szakképesítés azonosító száma: 54 850 01
Szakképesítés megnevezése: Környezetvédelmi technikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 14. Környezetvédelem
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXIII. Környezetvédelem
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 55%
Gyakorlati képzési idő aránya: 45%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 • 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra
 • 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZAT

Az első négy év során olyan elektrotechnikai és elektronikai tananyagokkal orientáljuk tanulóinkat, melyek elsajátításával a műszaki egyetem villamosmérnöki karán és más villamosipari egyetemen is sikerrel folytathatnak tanulmányokat.

Fontos számunkra, hogy az érettségi vizsgák során a sikeres szakmai érettségivel, továbbá a technikus vizsgára felkészítő plusz egy évfolyam elvégzésével megszerezhessék az elektronikai vagy automatikai technikusi oklevelet. Az e mögött álló, öt év alatt megszerzett tananyagtartalom és tudásanyag garancia a munkaerőpiacon való azonnali elhelyezkedésre.

A tananyag része a számítógépes tervezés (CAD), számítógépes áramkörtervezés és szimuláció; PLC és mikroszámítógép-, mikrovezérlő programozás; folyamatirányítás. Az ilyen korszerű ismeretekkel rendelkező szakemberekből jelenleg az iparban hiány van. Végzős tanulóinkat a technikusi oklevéllel vagy felsőfokú szakirányú tanulmányaik elvégzése után is tárt karokkal várják az iparban és más nemzetgazdasági területeken a termelő berendezések irányításában, az automatizált gépsorok üzemeltetésében, karbantartásában, programozásában és a fejlesztésben.

Az érettségivel megszerezhető szakképesítés a PLC programozó vagy a villamosberendezés szerelő és üzemeltető.

A 13. évfolyamon megszerezhető technikusi végzettség:

A szakképesítés azonosító száma: 54 523 01
Szakképesítés megnevezése: Automatikai technikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 6. Elektrotechnika-elektronika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XI. Villamosipar és elektronika
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 • 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra
 • 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 523 02
Szakképesítés megnevezése: Elektronikai technikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 6. Elektrotechnika-elektronika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XI. Villamosipar és elektronika
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 • 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra
 • 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

ÉPÍTŐIPAR ÁGAZAT

Az építőipar számára olyan felkészült szakemberek biztosítása a cél, akik a kivitelezésben, a tervezés előkészítésében naprakész ismeretekkel rendelkeznek. A szakirányba történő felsőfokú továbbtanulás is egyszerűbb az itt megszerzett ismeretekkel.

9-12. évfolyam szakmai alapozó tantárgyainak keretén belül megismerik a tanulók az építőanyagokat, a rajzi kommunikáció alapjait, a számítógépes tervezőrendszerek alkalmazását, földmunka- és emelőgépek kezelési alapismereteit. Megszerzik azokat a gyakorlati ismereteket, melyek az építés kivitelezési munkáihoz szükségesek (épületek kitűzése, kőműves-, ács-, burkoló-, gipszkartonozó munkák). Az érettségivel megszerezhető szakképesítés a digitális műszaki rajzoló vagy építő- és anyagmozgató gép kezelője.

Szakképző évfolyamon az érettségi után (1 év) csak a szakmát tanulják, elméletben és gyakorlatban (szervezés, építéskivitelezés, épületszerkezetek, statika, CAD- ismeretek, szakmai idegen nyelv).

A 13. évfolyamon megszerezhető technikusi végzettség:

A szakképesítés azonosító száma: 54 582 03
Szakképesítés megnevezése: Magasépítő technikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 60%
Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 • 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra
 • 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

 

INFORMATIKA ÁGAZAT

Tapasztalatból tudjuk, hogy tanulóink egy része az informatika szoftveres, más része a hardveres része iránt érdeklődik. Képzésünk inkább hardvercentrikus, de tanulóink az alapképzés során, a 9-12. évfolyamon programozási ismereteket is jelentős óraszámban tanulnak.

Az érettségivel megszerezhető szakképesítés mindkét kimenet esetén az irodai informatikus.

Iskolánk tagja az öt földrészt átfogó Cisco Hálózati Akadémiai, valamint a Microsoft Akadémiai programoknak, melyek keretein belül a tanulók nemzetközi szakmai minősítéseket szerezhetnek informatikai szakterületen.

A műszaki informatikus képesítés birtokában képesek lesznek megtervezni, rendszerbe integrálni és üzemeltetni a számítógépes jelfeldolgozás eszközeit; számítógépes vezérlési és szabályozási rendszerekben programozási, üzemeltetési, hibaelhárítási feladatokat ellátni.

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 05
Szakképesítés megnevezése: Műszaki informatikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

Az informatikai rendszerüzemeltető képesítést megszerző diákjaink a következő feladatok ellátására lesznek alkalmasak: helyi hálózat tervezése, kiépítése, üzemeltetése, hibáinak detektálása, elhárítása; hálózati operációs rendszerek és hálózati eszközök telepítése, konfigurálása.

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 06
Szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszerüzemeltető
A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek

 

VÍZÜGY ÁGAZAT

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

Az ágazat fő célja, olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a vízrendezés, víz- és szennyvíztisztítás, a bel- és árvízi valamint a vízminőségi kárelhárítás területén.

A 9-12 évfolyamon, a szakgimnáziumi képzés során az érettségire történő felkészítés mellett, a természettudományos és műszaki alapozó tantárgyak (informatika, autocad, analitika, környezettechnika, hidraulika) oktatása lehetővé teszi az érettségivel együtt a vízügyi ügyintéző szakképesítés megszerzését.

A szakképző évfolyamon (1 év) szakmai nyelvi képzéssel kiegészítve mélyítik el a szakmai ismeretanyagot. A korszerű számítógépes tantermek biztosítják a terepi geodéziai és a laboratóriumi vízvizsgálati mérések digitális feldolgozását. A természettudományos ismeretek jó alapot adnak a szakirányú felsőoktatási intézményekben történő továbbtanuláshoz.

A szakképző évfolyamon megszerezhető technikusi oklevél birtokában a hallgatók közvetlenül is elhelyezkedhetnek szakirányú kivitelező-, közműszolgáltató vállalatoknál, műszaki tervezéssel foglalkozó cégeknél vagy laboratóriumokban.

A 13. évfolyamon megszerezhető technikusi végzettség:

A szakképesítés azonosító száma: 54 853 02

Szakképesítés megnevezése: Vízgazdálkodó technikus

A szakmacsoport száma és megnevezése: 23. Vízügy

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLI. Vízügy

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2- év

Elméleti képzési idő aránya: 60%

Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

–        5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

–        2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: —