Környezetvédelem-vízügy ágazat

Ágazatunkban olyan természettudományos és műszaki ismeretek elsajátítása történik, amely lehetővé teszi a tanulók számára a környezeti problémák megismerését, egyben megoldását.

9-12. osztályban a szakmai alapozó tantárgyak keretében (környezetvédelem, környezettechnika, biológia, analitika, hulladékgazdálkodás stb.) megismerkednek a tanulók a természeti és épített környezet sajátosságaival, a leggyakoribb környezetkárosító hatásokkal. Szakmai gyakorlatokon (jól felszerelt laboratóriumokban) és terepi mérések során (korszerű eszközpark segítségével) képessé válnak tanulóink a környezet állapotának meghatározására, az emberi tevékenység környezeti hatásainak felismerésére, mérésére.

12. osztály végén, a szakmai érettségi keretében Hulladékfelvásárló és gazdálkodó szakképesítést is szerezhetnek tanítványaink. Szakképző évfolyamon tanulóink csak a szakmát tanulják. A végzett környezetvédelmi technikusok további féléves képzés során szaktechnikusi oklevelet szerezhetnek (természetvédelmi szaktechnikus, hulladékgazdálkodó szaktechnikus stb.).

A gyakorlatorientált képzés eredményeként végzett tanulóink könnyen be tudnak illeszkedni a szakirányú munkahelyi és felsőoktatási környezetbe.

A 13. évfolyamon megszerezhető technikusi végzettség:

A szakképesítés azonosító száma: 54 850 01
Szakképesítés megnevezése: Környezetvédelmi technikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 14. Környezetvédelem
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXIII. Környezetvédelem
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 55%
Gyakorlati képzési idő aránya: 45%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

  • 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra
  • 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek