Ökoiskola információk

Az intézmény célja a környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés hatékony művelése

 

− A diákokat a környezettel, természettel összhangban működő életvitelre, szokásrendre nevelni.
− A környezetvédelmet, természetvédelmet élményszerűvé tevő programok szervezése.
− A diákok számára bebizonyítani, hogy a ma értékeit a jövő számára is fontos megtartani.
− Az intézmény belső tereinek zöldebbé tétele növények, virágok segítségével.
− A szelektív hulladékgyűjtés korszerűsítése, szélesebb körben való terjesztése.
− A diákok számára kültéri programoknak a lehetőségekhez mérten való szervezése.
− Az iskolában lévő szakmacsoportok közötti kapcsolat erősítése szakmai napok keretein belül, ahol megismerhetik egymás munkáját a diákok.
− A környezeti nevelés célja a környezettel harmóniában élő, környezettudatos gondolkodású ember nevelése, aki odafigyel környezetére, ehhez megfelelő tudással, beállítottsággal, motivációval bír.