Rólunk

ISKOLÁNK TÖRTÉNETE

Alapítás:

Az iskolát hivatalosan 1972. június 9-én adták át, az épületet magát már 1971. augusztus 1-jén. Előtte egy évvel jött létre az iskola igazgatósága és tantestülete, mintegy szervezetileg is kiszakadva az eddig helyet és termeket biztosító Tiszaparti Gimnáziumból. Ez a két intézmény sok szállal kapcsolódik egymáshoz: nemcsak az épületek hasonlósága okán, hanem azért is, mert az szakközépiskola elődjének is tekinthető első szakközépiskolai osztályok (szervetlen vegyipari, szabályozástechnikai és géplakatos) képzése már az 1964/65-ös tanévben megindult – akkor még a gimnázium épületében.

A megyeszékhely népessége ebben az időben rohamosan növekedett, egymás után épültek illetve bővültek a különböző ipari üzemek, s ezért mindenképpen szükség volt a város szakoktatásának fejlesztésére abból a szempontból, hogy jól képzett, középvezetői feladatokat is ellátni képes diákokat adjon az iparnak.

Az épület:

Az iskola helyszíne, a Tisza-part egyszerre áldás és átok: tavaszonként (időnként ősszel is) ez a békés folyó többszörösére duzzad, fenyegeti a várost, egyben az iskolát is. Az épületet többször csak a diákok segítségével sikerült megmenteni.

A Magyar Géza építészmérnök tervei alapján megépült iskola nemcsak a már többször említett Tiszapartihoz hasonlít, hanem a Fiumei úti általános iskolához is, hiszen nem sokévnyi eltéréssel épültek. Az „A” szárny a Tiszára néz, délfelé nyíló ablakokkal. A „B” szárny a konyhát, a tornatermet és a műhelyeket foglalja magában. Ennek a szárnynak a gerincét az aula adja a fölötte lévő galériával, amely így alkalmas a különböző iskolai rendezvények megtartására. Az iskola mai arculata véglegesen a 70-es évek közepére alakult ki, a műhelyek és szaktantermek berendezéseinek helyére kerülésével.

Továbbtanulás:

Hosszú évek óta a legjobb szakgimnázium a Pálfy- Vízügyi a megyében a továbbtanulási mutatók tekintetében. Az iskola vezetése kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a tőlünk kikerülő tanulók többsége folytassa valamilyen szinten a tanulmányait, akár rögtön az érettségi után, vagy a technikusi képesítés birtokában. A vegyészeknél magától értetődő a Pannon (Veszprémi) Egyetem vagy a Szegedi Tudományegyetem. A műszerészeknél a legkedveltebb és leginkább megcélzott intézmények az egyetemek közül az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara vagy a Budapesti Műszaki Egyetem.
Az utóbbi néhány évben egyértelműen favorit a műszaki informatika illetve műszaki menedzser szak. A Pálfy- Vízügyi oktatásának sokoldalúságát jelzi, hogy mindig akadnak humán pályára tévedők, így diákjaik közül néhányan közgazdásszá, jogásszá, szociológussá, művészettörténésszé, tanárrá is válnak.

 

ÜGYVITELI REND

Csengetési rend:

01. óra: 07:30 – 08:15
02. óra: 08:25 – 09:10
03. óra: 09:25 – 10:10
04. óra: 10:20 – 11:05
05. óra: 11:15 – 12:00
06. óra: 12:20 – 13:05
07. óra: 13:25 – 14:10
08. óra: 14:20 – 15:05
09. óra: 15:10 – 15:55
10. óra: 16:00 – 16:45

Menza:

Befizetési időpontok: Minden hónap 11. és 12. napján.
Pót befizetés: Minden hónap 18. napján.
Menza lemondása: Egy munkanappal korábban, szülői jelzés alapján lehetséges.

Titkárság:

Ügyintézés diákoknak: 12:00 – 12:20,  13:05 – 13:25

Gyermek és ifjúságvédelmi felelős:

Borosné Héja Krisztina

Ügyfélfogadási idő:

      • hétfő: 12:00 – 13:00
      • péntek: 08:25-09:25

 Iskolapszichológus:

Halápi Anita

Fejlesztőpedagógus:

Menkó-Pap Ildikó

Iskolaorvos:

Dr. Urbán Mária

Védőnő:

Joóné Nagy Erika

 

ELÉRHETŐSÉGEINK

E-mail: palfy.vizugyi@gmail.com

Telefon: 56/424-955,   56/513-919,   56/513-925

Cím: Magyarország, 5000 Szolnok. Tiszaparti sétány út 2-3.

Google maps