Vegyipar ágazat

 

A 9-12. évfolyamokon a vegyész ágazatnak megfelelő programmal szakmai alapozás történik és felkészítés az érettségivel megszerezhető vegyipari rendszerkezelő szakképesítés megszerzésére. A diákok képet kapnak arról, hogy milyen feladatok, lehetőségek várnak a vegyipar területén a szakemberekre.

A vegyész ágazatban érettségizett tanulók egy év alatt szerezhetnek vegyésztechnikus oklevelet. A technikusi oklevél birtokában elhelyezkedhetnek a vegyipari, kőolajipari, műanyagipari, gyógyszeripar, élelmiszeripari területen termelési, minőségellenőrzési, folyamatirányítási munkahelyeken. A vegyész technikusokat a vállalati kutató- és üzemi laborok, kémiai, biológiai, vízügyi, egészségügyi, környezetvédelmi, élelmiszeripari, gyógyszeripari laboratóriumok is várják.

Az érettségi, de még inkább a technikusi oklevél megszerzése után tanulóink jó eséllyel kerülnek be szakirányú felsőoktatási intézményekbe, és ott igen nagy arányban szereznek felsőfokú végzettséget, vegyész, vegyészmérnök, anyagmérnök, környezetmérnök, biomérnök oklevelet.

A szakképesítés azonosító száma: 54 524 03
Szakképesítés megnevezése: Vegyész technikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 8. Vegyipar
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XV. Vegyész
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 55%

Gyakorlati képzési idő aránya: 45%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

• 5 évfolyamos képzés esetén: a 11. évfolyamot követően 140 óra
• 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek