Szolnoki Szakképzési Centrum

Vízügy ágazat

Az ágazat fő célja, olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a vízrendezés, víz- és szennyvíztisztítás, a bel- és árvízi valamint a vízminőségi kárelhárítás területén.

A 9-12 évfolyamon, a szakgimnáziumi képzés során az érettségire történő felkészítés mellett, a természettudományos és műszaki alapozó tantárgyak (informatika, autocad, analitika, környezettechnika, hidraulika) oktatása lehetővé teszi az érettségivel együtt a vízügyi ügyintéző szakképesítés megszerzését.

A szakképző évfolyamon (1 év) szakmai nyelvi képzéssel kiegészítve mélyítik el a szakmai ismeretanyagot. A korszerű számítógépes tantermek biztosítják a terepi geodéziai és a laboratóriumi vízvizsgálati mérések digitális feldolgozását. A természettudományos ismeretek jó alapot adnak a szakirányú felsőoktatási intézményekben történő továbbtanuláshoz.

A szakképző évfolyamon megszerezhető technikusi oklevél birtokában a hallgatók közvetlenül is elhelyezkedhetnek szakirányú kivitelező-, közműszolgáltató vállalatoknál, műszaki tervezéssel foglalkozó cégeknél vagy laboratóriumokban.

A 13. évfolyamon megszerezhető technikusi végzettség:

A szakképesítés azonosító száma: 54 853 02

Szakképesítés megnevezése: Vízgazdálkodó technikus

A szakmacsoport száma és megnevezése: 23. Vízügy

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLI. Vízügy

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Elméleti képzési idő aránya: 60%

Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

–        5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

–        2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények:  nem szükséges