SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203056/007 | 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.

Intézmény logo

Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum

HírekKözérdekű adatok👨‍🍳MENZA, ÉTLAPKRÉTA
Széchenyi 2020

📖 Iskolai könyvtár

📖 Iskolai könyvtár

Nyitvatartás Könyvtárhasználat Könyvtáros oktató Könyvek Nem nyomtatott dokumentumok  Online katalógus
Galéria Kötelező olvasmányok Segédanyagok Linkajánló    

HÉTFŐ: 7.30 – 14.30
KEDD:   7.30 – 13.30
SZERDA:  7.30 – 14.30
CSÜTÖRTÖK: 7.30 – 13.30
PÉNTEK:  7.30 – 13.30

            

 


Könyvtárhasználati szabályzat

 • A könyvtár használói köre és a használók jogai

Az iskola könyvtára korlátozottan nyilvános könyvtár.

Szolgáltatásait a tanulók, az itt dolgozó pedagógusok, adminisztratív és technikai munkatársak vehetik igénybe.

A könyvtár olvasói jogosultak az alábbi alapszolgáltatások igénybevételére:

 •      Egyéni és csoportos helybenhasználat
 •      A könyvtári állomány kölcsönzése
 •      Tájékoztató szolgálat igénybevétele
 •      A könyvtárhasználat megtanítása, megtanulása tantervi órakeretben
 •      Informatikai szolgáltatások

 

 • A könyvtárhasználat módjai

A)  Helybenhasználat

B)   Kölcsönzés

C)  Csoportos használat 

A) Helybenhasználat (Olvasótermi használat)


Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók a folyóiratok, az audiovizuális dokumentumok, valamint a kézikönyvtári állományrész.

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok és indokolt esetben a tanulók a tanítási órára, valamit a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.

A helybenhasználat során a könyvtárostanár szakmai segítséget ad:

 •      Az információhordozók közötti eligazodásban
 •      A szellemi munka technikájának alkalmazásában
 •      A technikai eszközök használatában.

A helybenhasználat ideje megegyezik a könyvtár nyitva tartási idejével.

B) Kölcsönzés

A könyvtár nyitvatartási ideje heti 32 óra.

Amennyiben a könyvtárhasználati óra, vagy a könyvtárhasználatra alapozott szakóra a nyitvatartási időre esik, a könyvtáros oktató a bejárati ajtón értesíti az olvasókat a nyitvatartási rend változásáról.               

Kölcsönzésre a beiratkozott olvasó jogosult. A beiratkozás történhet egyénileg, vagy névsor alapján osztályonként.

Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására.

kölcsönzések nyilvántartása a Szirén9 Integrált Könyvtári Szoftverrel történik. Mivel az olvasók olvasójegyet nem kapnak, a kölcsönzés során a képernyőn lévő adatokat figyelemmel kísérik, illetve a könyvtárostanár tájékoztatja a kölcsönzőket a kint lévő dokumentumok számáról, a lejárati határidőről. Az olvasónak lehetősége van a könyvtár on-line katalógusán keresztül is tájékozódni a kölcsönzött dokumentumok számáról és kölcsönzési idejéről.

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni.

Egyidejűleg 10 dokumentum lehet kint az olvasónál, ebből 3 darab lehet a nem nyomtatott dokumentum, pl. CD-ROM. (A példányszám korlátozása nem érvényes a szaktantermi letétekre és a tartós tankönyvekre.)

Kölcsönzési idő:

-     könyvek esetében négy hét,

-     nem nyomtatott dokumentumok esetében egy hét,

-     tartós tankönyvek addig maradhatnak a tanulónál, amíg arra a   tanulmányaihoz szüksége van.

Indokolt esetben a könyvtárostanár rövidítheti a kölcsönzési időt, vagy a határidő lejárta előtt visszakérheti a kint lévő dokumentumot.

A tanév vége előtt, június 1-2. hetében minden tanuló köteles visszaszolgáltatni a kölcsönzésben lévő dokumentumokat.

A kölcsönzési határidő meghosszabbítása egy alkalommal kérhető.

A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyeztethetők.

Kölcsönzés közben elveszített vagy megrongált dokumentumok

A kölcsönzés közben elveszített vagy erősen megrongált dokumentumok pótlását a könyvtár a következő módokon kérheti:

-        a kölcsönző az elveszett dokumentumot az elveszettel azonos    példánnyal pótolja. Ha ez megoldhatatlan,

-         az elveszett dokumentum újabb kiadását hozza, továbbá

-         az elveszett dokumentumot annak napi forgalmi értékének megfelelő és a könyvtárostanár által javasolt dokumentummal pótolja. Végül,

-         a dokumentumot napi forgalmi értékén pénzben megtéríti. 

C) Csoportos használat

A könyvtárhasználati órákat a könyvtárostanár tartja.

Az osztályfőnökök, a szaktanárok könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak a könyvtárban, melynek előkészítéséhez a könyvtárostanár szakmai segítséget nyújt.

A könyvtár helyisége órarendszerű tanítás, értekezletek számára csak abban az esetben vehető igénybe, ha más lehetőség nincs, mivel ezek akadályozzák a könyvtár működését.

A könyvtárat az olvasók csendben, a kulturált viselkedés szabályait betartva használhatják. Enni és inni a könyvtárban szigorúan tilos. A szabályok be nem tartása a könyvtárból való kitiltással jár.

Könyvtári számítógép-használati szabályzat

 •    A számítógépek a könyvtár nyitva tartási idejében,  a könyvtárostanár felügyelete mellett használhatók;
 •    A számítógépek    használatának   intézményi célja az   oktatás-nevelés    támogatása,    ezért aki tanulmányaihoz veszi igénybe a gépet, illetve a könyvtár elektronikus katalógusában kíván keresni, a használat során előnyt élvez;
 •     A géphasználati idő 20 perc, ha nincs várakozó olvasó, a használat ideje nem korlátozott;
 •     A tanórán kívüli idő kulturált eltöltése érdekében megengedett a közösségi oldalak  (pl. Facebook ), a levelező rendszerek, gondolkodást és tárgyi tudást fejlesztő on-line szellemi játékok és egyéb információs weblapok használata;
 •      A számítógépek hangsúlyozottan nem használhatók nagy állományok letöltésére, flipper játékokra, a közízlést és a személyiségi jogokat sértő, szélsőséges nézeteket képviselő weblapok megtekintésére, haszonszerzésre irányuló tevékenységre, szoftverek illegális használatára;
 •   A számítógépekre idegen programot letölteni, a hardver és szoftver beállításokat módosítani, a telepített operációs rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni tilos;
 •      Multimédiás anyagok meghallgatására saját fülhallgatóval van lehetőség, az olvasók zavarása nélkül;
 •      Egy munkaállomáshoz egyszerre legfeljebb két tanuló ülhet le;
 •      Technikai okok miatt az olvasói gépekről nyomtatásra, fénymásolásra nincs lehetőség;
 •      A könyvtárban található elektromos csatlakozásokhoz, vezetékekhez, a gép kábeleihez nyúlni, a gépek burkolatát kinyitni, eltávolítani tilos és súlyos fegyelmi vétségnek minősül;
 •  A könyvtárostanár gépét és a kizárólagosan tanári használatra fenntartott gépeket a tanulók nem használhatják, ezekhez nyúlni szigorúan tilos;
 •  A használat alatt észlelt bármilyen rendellenes működést, sérülést, rongálást azonnal jelenteni kella könyvtárostanárnak. A szándékosan elkövetett károkozásért az iskola szabályozásának megfelelően, teljes anyagi kártérítés terheli a tanulót.

Könyvtáros oktató

Mottó:  "A huszonegyedik század könyvtárosa konzervatív, mert védi és őrzi az utókor számára a múlt kincseit; ugyanakkor liberális, nyitott, mert a kor vívmányait használja a szolgáltatás színvonalának emelésére."                                                              

                                                                                                                      (Szabó László István) 

Borosné Héja Krisztina vagyok, informatikus könyvtár-kommunikáció szakos tanár.

2006-ban kezdtem dolgozni a volt Vízügyi Szakközépiskolában könyvtárosként.

2018/2019-es tanévtől dolgozom a Pálfy-Vízügyi könyvtárában főállású könyvtáros oktatóként. 

Szabadidőmben szívesen olvasok, kirándulok, játszom a gyermekeimmel. Szeretem a természetet, szívesen kertészkedek. 

Ajánlom figyelmetekbe és biztatlak titeket, hogy gyertek a könyvtárba, ismerjétek meg az állományunkat, használjátok az olvasókuckónkat és keressetek meg javaslatokkal, ötletekkel, próbáljuk meg együtt élővé, közösségi térré tenni a könyvtárat!

Elérhetőségeim: konyvtar@palfy-vizugyi.huborosne.heja.krisztina@palfy-vizugyi.hu

A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA

„A  ’jó’ könyvek időnként igenis szörnyűek tudnak lenni.”

                                       (Nick Hornby: Vájtfülűek brancsa)


Könyvek

A könyvtárunkba betérő olvasó közel 25.000 dokumentum közül válogathat. Gazdag szépirodalmi gyűjteményünkben megtalálja a kötelező, de a szabadidő kellemes eltöltéséhez szükséges egyéb irodalmat is. A közismereti és szakmai tantárgyak tanulásához nagy számban ajánlunk ismeretterjesztő és szakirodalmat. A nyelvtanulók különböző szintű olvasmányok közül válogathatnak, az érettségire készülők  minden tartárgyhoz találnak felkészítő feladatgyűjteményeket, összefoglalókat. Kézikönyvtárunk jól felszerelt, a tanuláshoz szükséges kutatómunkától a keresztrejtvény fejtésig mindenhez kínál segítséget.


Nem nyomtatott dokumentumok

Gyűjteményünkben megtalálhatók a kötelező olvasmányok filmfeldolgozásai, az osztályfőnöki órákra ajánlott dokumentum- és játékfilmek,  a tananyagban szereplő írók, költők műveiből összeállított hangoskönyvek. Ezeket a dokumentumokat nem kölcsönözzük, de a  hangos- könyveket saját fülhallgatóval lejátszhatjátok a könyvtári számítógépeken.


ONLINE KATALÓGUS

Az online katalógusra kattintva egy keresőfelületet kapsz. Ezen keresztül tájékozódhatsz a saját kölcsönzéseidről és a könyvtárban megtalálható könyvekről.

A kölcsönzési adatok lekérdezéséhez a neveden kívül egy jelszóra vagy egy törzsszámra is szükséged van, ezt személyes kölcsönzéskor a könyvtárostanártól kérheted.

A katalógus a könyvek igen sok szempont szerinti visszakereshetőségét teszi lehetővé. Ezek közül egyhez szükséges némi magyarázatot fűzni. A „Tárgyszó-ETO” mezőkbe írva lehet egy-egy témához irodalmat keresni.  Abban az esetben, ha egy személy életéről, életművéről keresel irodalmat, akkor ebbe a mezőbe kell beírnod a nevét, pl. József Attila.

Ha a katalógus keresőfelülete nem jelenik meg vagy a keresés során bármilyen hibát észlelsz, jelezd légy szíves a könyvtár e-mail címén konyvtar@palfy-vizugyi.hu


 


Partnereink

SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum


Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum

5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.

Telefon: 56/424-955

E-mail: titkarsag@palfy-vizugyi.hu

OM azonosító: 203056/007

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000757


2024Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum