SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203056/007 | 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.

Intézmény logo

Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum

HírekKözérdekű adatok👨‍🍳MENZA, ÉTLAPKRÉTA
Széchenyi 2020

🌎Ökoiskola információk

🌎Ökoiskola információk

Az intézmény célja a környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés hatékony művelése

  • A diákokat a környezettel, természettel összhangban működő életvitelre, szokásrendre nevelni.
  • A környezetvédelmet, természetvédelmet élményszerűvé tevő programok szervezése.
  • A diákok számára bebizonyítani, hogy a ma értékeit a jövő számára is fontos megtartani.
  • Az intézmény belső tereinek zöldebbé tétele növények, virágok segítségével.
  • A szelektív hulladékgyűjtés korszerűsítése, szélesebb körben való terjesztése.
  • A diákok számára kültéri programoknak a lehetőségekhez mérten való szervezése.
  • Az iskolában lévő szakmacsoportok közötti kapcsolat erősítése szakmai napok keretein belül, ahol megismerhetik egymás munkáját a diákok.
  • A környezeti nevelés célja a környezettel harmóniában élő, környezettudatos gondolkodású ember nevelése, aki odafigyel környezetére, ehhez megfelelő tudással, beállítottsággal, motivációval bír.

Dokumentumok

Munkatervek

Szolnoki SZC Pálfy - Vízügyi Technikum - Munkaterv 2023-2024. tanév

Szolnoki SZC Pálfy - Vízügyi Technikum - Munkaterv 2021-2022. tanév

Szolnoki SZC Pálfy - Vízügyi Technikum - Munkaterv 2020-2021. tanév

Szolnoki SZC Pálfy  Vízügyi Technikum - Munkaterv 2019-2020. tanév

SZMSZC Pálfy - Vízügyi Szakgimnáziuma - Munkaterv 2018-2019. tanév

SZMSZC Pálfy - Vízügyi Szakgimnáziuma - Ökoiskola munkaterv 2018-2019. tanév

Intézményi dokumentumok

SZMSZC Pálfy - Vízügyi Szakgimnáziuma - Pedagógiai program

Szolnoki SZC Pálfy - Vízügyi Technikum - Szakmai program - 2020.

Éves beszámolók

Szolnoki SZC Pálfy - Vízügyi Technikum éves beszámoló 2019-20. tanév


Az iskola fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos tevékenységei

Vízmintavétel a Zagyva mentén

Diákjaink számára kiemelten fontos a környezetvédelem. Ennek érdekében tanulmányokat készítenek időnként a környezeti elemek (talaj, víz, levegő) állapotának felmérése érdekében. A fotókon éppen a Zagyva mentén több helyszínen történt mintavétel és elemzés látható.

KÉPGALÉRIA

Tiszai hajózás

Néha jól esik az iskola falai közül kimozdulva hajókázni egyet. Iskolánk osztályai változatos szabadidős programokon vehetnek részt.

KÉPGALÉRIA

Tisza élővilágának emléknapja

A Tisza változatos élővilággal rendelkezik. Minden évben egy-egy szál virág vízbe dobásával szoktak diákjaink megemlékezni ezen napon.

2001. január 31-én a Szamos felső folyásának vízgyűjtő területén működő román-ausztrál tulajdonú Aurul nevű bányavállalat cianiddal és nehézfémekkel szennyezte a Szamos és a Tisza folyókat Romániában. A szennyeződés február 1-12. között vonult le a Tiszán ökológiai katasztrófát okozva a folyó élővilágában. A magyar országgyűlés erre emlékezve 2000. június 16-án elfogadott határozatának 10. pontjában február 1-jét a TISZA ÉLŐVILÁGÁNAK EMLÉKNAPJÁvá nyilvánította.

KÉPGALÉRIA

Te Szedd!

Minden évben vállalnak az iskolai diákjai közül többen is önkéntes szemétszedést. Erre jó lehetőséget biztosít a TeSzedd! akció. A szemétgyűjtéshez és tároláshoz biztosítanak kesztyűt, zsákot a program szervezői. Az idei tanévben a 9. évfolyamos környezetvédelem és vízügy ágazatos diákjaink vállaltak szemétszedési feladatot. Az iskola Tanműhelyének környezetében történt a szemét összegyűjtése.

KÉPGALÉRIA

Szolnoki szennyvíztisztító mű üzemlátogatás

Vegyész ágazatos diákjainkkal meglátogattuk a szolnoki Szennyvíztisztító Művet. Ez az üzemlátogatás kapcsolódik is a szakmájukhoz illetve a környezeti nevelés egyik jó eszköze az üzemlátogatás.

KÉPGALÉRIA

Szakmák éjszakája

Minden évben megrendezésre kerül a Szakmák éjszakája, amely egy országos rendezvény. A rendezvény keretein belül az iskola szakmacsoportjai bemutatják munkájukat az érdeklődők számára. A programon bárki részvétele lehetséges és ingyenes.

KÉPGALÉRIA

Szakmai nap a tanműhelyben

A Fenntarthatósági Témahéten került megrendezésre az idei tanév Szakmai Napja, amely napon az iskola diákja a Tanműhelyben megismerhették a különböző szakmacsoportok feladatait, érdekességeket tudhattak meg. Iskolánk tanárai mellett meghívott vendégelőadók tartottak színvonalas előadásokat, foglalkozásokat. Több előadás is foglalkozott a környezetvédelemmel.

KÉPGALÉRIA

Pedagógus továbbképzések

Pedagógusaink továbbképzéseken vesznek részt. A továbbképzések témái az utóbbi időben a diákok korai iskolaelhagyásának csökkentése, illetve a tehetséggondozás köré csoportosultak. A továbbképzések során sok újfajta módszert ismertek meg a kollégák.

KÉPGALÉRIA

Nagyvisnyói környezettudatos tábor

A közösségfejlesztés és a lemorzsolódáscsökkentés érdekében tett intézkedések közé tartozik a nagyvisnyói környezettudatos tábor megszervezése. A diákok zöld övezetben, kikerülve a városi környezetből élvezhetik a friss levegőt és a sportprogramok, játékok sokféleségét. A tábor alatt kerékpártúrák, sorversenyek, erdei túrák stb. vannak.

KÉPGALÉRIA

Pályaorientációs tevékenységek

Az intézmény hatékony működésének egyik alapfeltétele, hogy jó képességekkel bíró és tanulni vágyó ifjú diákokat taníthassunk. Az ezen cél érdekében tett fontos intézkedések közé tartozik a szakmacsoportok bemutatása. A vegyész, környezetvédelem, vízügy ágazatban mindig kevesebb 8. évfolyamos jelentkező van, ezért itt a legnagyobb feladat a diákok csalogatása. A tanév során sok rendezvény szól a pályaválasztás előtt álló fiataloknak.

KÉPGALÉRIA

Környezetvédelem, vegyész, vízügy ágazat munkája

Az intézményünkben minden szakmacsoport törekszik a környezettudatos viselkedés, attitűd kialakítására. A vegyész, környezetvédelem, vízügy ágazatban a leghatékonyabb ez a tevékenység, ugyanis maguk a szakképzési kerettantervek írják elő olyan tantárgyak oktatását, ahol a diákok észrevétlenül is attitűdformáláson esnek át a képzés közben. A vegyész ágazatban tanulók például minden esetben megfelelő edényzetben gyűjtik a veszélyes hulladékot (lefolyóba nem önthető vegyszerek). A leendő munkahelyükön már ezt természetesnek veszik, és így is hozzájárulnak a környezetünk védelméhez. A környezetvédelem és vízgazdálkodás ágazatban pedig folyamatosan a környezeti elemek állapotát vizsgáló módszerekkel foglalkoznak a diákok (víz-, talaj-, levegővizsgálat).

KÉPGALÉRIA

Karácsonyi kézműves szakkör

Minden karácsony előtt megszervezzük azt a szakkört, ahol a diákok egyedi ajándékot készíthetnek szeretteiknek. Ezek az ajándékok leginkább otthonról hozott alapanyagokból készülnek, ezzel is csökkentjük a hulladék mennyiségét. A közös ajándékkészítés során zene is szól és jól szokták érezni magukat diákjaink.

KÉPGALÉRIA

Az idei tanévben az iskolánkból több diák is lehetőséget kapott arra, hogy eljuthasson a világhírű Euroskills versenyre. A versenyen különböző szakmák mérhetik össze tudásukat, felkészültségüket. A rendezvénynek a Hungexpo biztosította a helyszínt, ahová különvonattal jutottak el diákjaink két kollégánk kíséretével.

KÉPGALÉRIA

Erdei iskola programok

Ha jön a jó idő, akkor a diákjaink is vágynak az iskolapad fogságából a természetbe. Éppen ezért erdei iskolai kirándulásaink mindig zöld övezetben, friss levegőn lévő helyszíneket céloznak meg.

Voltunk Aggteleken, Jósvafőn, Varbócon, a Lázbérci víztározónál, Sárospatakon, Kassán és még sok szép helyen.

KÉPGALÉRIA

Drámapedagógiai foglalkozások

Intézményünkben fejlesztő pedagógus dolgozik, aki minden tanévben több alkalommal is szervez a diákoknak drámapedagógiás foglalkozásokat. Ezeken a foglalkozásokon mindig nagy örömmel vesznek részt diákjaink, ahol jobban megismerhetik társaikat, és egy szorosabb, együttműködőbb közösség alakulhat ki.

KÉPGALÉRIA

Diákjaink különböző diákkonferenciákon való részvétele

Szinte mindegyik ágazatunkból volt már résztvevő diák valamelyik Diákkonferencián. Ezek a konferenciák komoly kutatómunkát igényelnek. A diákok komplex látásmódját nagyon jól fejlesztik ezek a felkészülések. Legkedveltebb konferenciák a Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia és a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kara által szervezett Tudományos Diákköri Konferencia.

KÉPGALÉRIA

Curie Kémia és Környezetvédelmi Emlékverseny

A Curie Kémia és Környezetvédelmi Emlékverseny évről évre megrendezésre kerül. Az idei tanévben a verseny több fordulójának is intézményünk biztosított helyszínt. Mivel a résztvevő diákok motiváltak a természettudományos tantárgyak iránt, ezért kémiai kísérleteket mutattunk be nekik és felkészítő tanáraiknak. A kísérletek közül a cseppfolyós nitrogénnel végzett kísérletek nyűgözték le a résztvevőket leginkább.

KÉPGALÉRIA

Az egészségvédelem is fontos szerepet tölt be a diákjaink életében

Diákjaink a testnevelés szakos pedagógusok közreműködésével mindig nagyon szép eredményeket érnek el, és nem utolsósorban jól érzik magukat a sportolás közben. Intézményünk mindig biztosít teret a sportversenyeknek, az intézményben Diák Sportegyesület is működik. Délutánonként sportolási lehetőség is van a diákoknak szakkör jelleggel. A diákok nagy örömmel használják ki az iskolánk tornatermében található mászófalat, szeretnek tollasozni, kosárlabdázni, focizni stb.

KÉPGALÉRIA

A fenntarthatósági témahét keretében szervezett angol fordítóverseny

Úgy gondolták a nyelvi tantárgyakat oktató pedagógusaink, hogy a tantárgyak közötti koncentrációt erősítve ötvözik a diákok nyelvi készségeinek a fejlesztését a fenntarthatóság, környezetvédelem témák ismereteinek bővítésével. A fordítóverseny során fenntarthatósággal, környezetvédelemmel kapcsolatos szövegeket kellett a résztvevőknek lefordítani.

KÉPGALÉRIA

Ballagó diákjaink faültetése

Minden tanévben hagyományszerűen a végzős évfolyamok diákjai fát ültetnek Szolnokon. A diákok ezzel hozzájárulnak a környezetvédelemhez, a levegőtisztaság-védelemhez.

KÉPGALÉRIA

Zölden jobb mozgalom

A Zölden Jobb mozgalom lényege az volt, hogy 2019. május 31.-én minden magyarországi intézmény diákja, dolgozója zöld színű pólót viselt. Az eseményhez tehát így lehetett csatlakozni, amelyről az elkészült fotókat közösségi médiában volt szükséges megosztani a következő hashtaggel ellátva: #zöldenjobb. A mozgalom célja, hogy a diákok és tanáraik, valamint az iskola dolgozói igazolhassák környezettudatos magatartásukat, illetve kifejezhessék a környezetvédelem iránti elkötelezettségüket.

KÉPGALÉRIA

Kertgondozás

Az intézményünk Tiszaparti sétány felöli oldalán a diákok, minden tavasszal és ősszel, virágokat ültetnek illetve kertgondozást végeznek. 

KÉPGALÉRIA


Partnereink

SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum


Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum

5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.

Telefon: 56/424-955

E-mail: titkarsag@palfy-vizugyi.hu

OM azonosító: 203056/007

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000757


2024Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum